Joomla microdata breadcrumbs module voor Joomla 3.0

EN  

This is the standard Joomla breadcrumbs module, with a few modifications to match the specifications of the "Microdata Rich Snippets" mentioned in 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=185417

A little change was made to the separator to keep it in one line.

You can just use it instead of de standard breadcrumbs, all the rest is the same.

If all goes well, this will give a nice category-display in the Google search results.

NL 

Deze module is de standaard Joomla breadcrumbs module met een paar aanpassingen om te voldoen aan de standaards van de "Microdata Rich Snippets" beschreven in 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=185417

Verder is alleen een kleine aanpassing in het scheidingsteken gemaakt om te zorgen dat alles netjes op één regel blijft.

Gewoon deze gebruiken in plaats van de standaard breacrumb module, alls is verder hetzelfde.

Wanneer Google deze indexeert geeft dit een mooie catagorie-weergave van uw website binnen de Google zoekresultaten.

 

naar boven